Przewiń na górę
© 2018-2022 getart.com.pl

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Właścicielem Serwisu Internetowego getart.com.pl jest Green Consolidated LTD
Kontakt z administratorem poprzez adres email : biuro@getart.com.pl

§1

DEFINICJE

1. Administrator– Green Consolidated LTD
2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
4. getart.com.pl – serwis internetowy będący platformą handlową prowadzoną pod domeną getart.com.pl
5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce, którymi są : osoby fizyczne dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, osób fizycznych reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową

§2

INFORMACJE OGÓLNE

1. Polityka prywatności i cookie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych i stosowania cookies w ramach serwisu getart.com.pl .
2. getart.com.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach ich zachowaniu w następujący sposób:
○ poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
○ poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki „cookies” (tzw
„ciasteczka”)

3. Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez getart.com.pl .
4. Administrator dokłada należytej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu
5. Korzystanie z serwisu getart.com.pl możliwe jest po zapoznaniu się z Regulaminem i niniejszą Polityką Prywatności.

§3

INFORMACJE O FORMULARZACH

1. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu złożenia Zamówienia (płatność, wysyłka, reklamacja), Zapytania o dzieło (udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie Użytkownika) .
2. Zawarcie umowy Sprzedaży przez Użytkownika z Administratorem będącym Sprzedawcą wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych i powierzeniem ich przetwarzania Administratorowi w celu realizacji zawartej Umowy Sprzedaży. Podanie danych oznaczonych jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Administrator w ramach serwisu internetowego getart.com.pl może przetwarzać informacje stanowiące dane osobowe
Użytkownika, umożliwiające realizację zawartej umowy sprzedaży.
3. Użytkownik podaje następujące dane:
○ adres e-mail,
○ imię i nazwisko
○ numer telefonu
○ kod pocztowy i miejscowość
○ ulica wraz z numerem domu/mieszkania
○ kraj

§4

WYKORZYSTYWANIE ZEBRANYCH DANYCH

1. Administrator wykorzystuje dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych za pośrednictwem serwisu getart.com.pl . tj. w celu dokonania procesu obsługi
wynikającym z funkcji konkretnego formularza ; np. w celu zadania zapytania lub złożenia Zamówienia ( płatność, wysyłka , reklamacja, )
2. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony – w rozumieniu przepisów prawa są anonimowe .
3. W przypadku wyrażenia woli skorzystania z usługi Newsletter, Administrator będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe dotyczące promocji i nowych produktów dostępnych w serwisie.
4. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, poza podwykonawcami naszych usług informatycznych w celach utrzymania systemu.

§5

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługuje, a Administrator zapewnia Użytkownikowi prawo:
○ żądania od Administratora swobodnego dostępu do danych osobowych
○ żądania od Administratora sprostowania danych osobowych
○ żądania od Administratora usunięcia danych osobowych
○ żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
○ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
○ przenoszenia danych osobowych
○ wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca)
2. Wszelkie informacje odnośnie uprawnień przysługującym Użytkownikowi odnośnie dostępu, zmiany, zapomnienia, poprawiania, usuwania i cofnięcia zgody uzyskają Państwo pod numerem kontaktowym z zakładki „KONTAKT”

§6
UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Administrator wykorzystuje zebrane dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych w ramach serwisu. Dane osobowe przekazane dobrowolnie
Administratorowi będą ujawniane zewnętrznym podmiotom uczestniczącym w realizacji zawartych transakcji sprzedaży: dostawcy usług bankowych , podmiotom prawnym, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom oprogramowania do wystawiania faktur.
3. Odbiorcą danych mogą być podmioty zajmujący się obsługą informatyczną administratora danych, będący podwykonawcą usług informatycznych w celu utrzymania serwisu i systemów informatycznych.
4. W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego Newsletter ,na jego adres e-mail Administrator będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach.

§7
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przechowywane są przez okres od momentu złożenia zamówienia przez Użytkownika do jego realizacji przez getart.com.pl, a także po jej zakończeniu w celach wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawnych w tym rachunkowych oraz podatkowych, statystycznych i archiwizacyjnych. Dane osobowe
do celów marketingowych przechowywane są do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

§8

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH i BEZPIECZEŃSTWO
1. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwemgetart.com.pl są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (tzw. RODO).
2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

§10

1. Pytania odnoszące się do naszej Polityki Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@getart.com.pl