Przewiń na górę
© 2018-2022 getart.com.pl

Impresjonizm

Impresjonizm to jeden z najbardziej awangardowych i cenionych dziś nurtów w sztuce. Powstał w Europie w drugiej połowie XIX wieku i stamtąd rozprzestrzenił się na Stany Zjednoczone. Powstawał w nim przez dziesięciolecia, a jego wpływ widoczny jest w dzisiejszej sztuce na całym świecie.

Nazwa impresjonizm pochodzi od łacińskiego słowa impressio – odbicie, wrażenie, ale nie impresjoniści go stworzyli. “Impresja, Sunrise” Claude’a Moneta została wystawiona na wystawie w Paryżu w 1874 roku. Francuski krytyk Louis Leroy wyszydził sposób, w jaki obraz został namalowany, opisując go i cały obraz przez przyjaciół Moneta jako impresjonistów. Nazwa szybko się przyjęła.

Choć muzyka i literatura także rozwijały nowe kierunki, najbardziej charakterystycznym i przełomowym dziełem był impresjonizm w malarstwie, pragnienie i pragnienie wyzwolenia sztuki od sztywnych norm i konwencji romantycznego akademizmu. era.  Za oficjalny początek nurtu uznaje się zbiorową wystawę prac, która odbyła się w atelier Nadara – francuskiego fotografika, rysownika i satyryka w 1874 roku, gdzie wielu awangardowych twórców zaprezentowało swoje obrazy olejne. Impresjonizm postulował zerwanie z zasadami dotychczas obowiązującymi w malarstwie. Nie liczył się dla nich realizm, tematyka społeczna, religijna, metafizyczna czy historyczna. Sztuka miała pokazywać świat przez pryzmat ich odczuć i wrażeń, chcieli utrwalać stale zmieniającą się rzeczywistość w jej ruchu i barwności.

W warstwie formalnej malarstwo impresjonistyczne charakteryzuje dynamiczne, odważne pociągnięcia pędzla, czyste, często jaskrawe kolory, wysoki kontrast światłocienia, nietypowe perspektywy, czy też nieuporządkowany balans kompozycyjny. Jeśli chodzi o tematykę, najczęściej malowanymi pejzażami są pejzaże, sceny rodzajowe, ale także martwa natura i portrety.

Najważniejszymi impresjonistami byli Claude Monet, Camille Pissarro, Auguste Renoir, Edgar Degas, Alfred Sisley, Max Lieberman, W Polsce także Josef Pankiewicz i Władysław Podkowiński. Wszyscy ci artyści impresjonistyczni położyli podwaliny pod rozwój zupełnie nowej sztuki w XX wieku, która wciąż kwitnie dzisiaj, poza tradycyjnym realizmem.

Dziś najsłynniejsze obrazy impresjonistów można oglądać w muzeach sztuki na całym świecie, w tym w Musée d’Orsay w Paryżu, Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, Ermitażu w Petersburgu, National Gallery w Londynie, a nawet Muzeum Narodowe w Poznaniu. Reprodukcje impresjonistów to jedne z najbardziej popularnych obrazów w kategorii dzieł nieoryginalnych, których roczna sprzedaż liczona jest w setkach tysięcy.

Related posts

Zostaw Komentarz